За родителите!

18.09.2009 20:12

Уважаеми родители,  съобщавам, че Родителската среща ще се проведе в четвъртък (24.09) от 18 часа в класната стая. На нея ще присъстват и учениците. В дневния ред е заложено запознаване с възлови моменти от Правилника за дейността на училището. Ще се обсъдят и предстоящите задачи за организиране на учебната работа в класа. Кл. ръководител: Ел. Иванова

© 2013, All rights reserved; Created by Elisaveta Ivanova

Create a free websiteWebnode