Проект "УСПЕХ" - КЛУБ "Хоби Уебдизайн"

Стартира Проект "УСПЕХ" на Министерството на образованието, младежта и науката
Връзка към съобщението в сайта на Министерството:

www.minedu.government.bg/news-home/2012/12-02-06_proekt.html

 • Училище за
  Себеутвърждаване и
  Подготовка към
  Европейски
  Хоризонти
  (У С П Е Х ),
 • съфинансиран от Европейския социален фонд

Сайт на проекта: uspeh.mon.bg/

Учениците от 4 "в" клас участват в Клуб "Хоби уебдизайн" с ръководител г-жа Елисавета Иванова.

ФОТОГАЛЕРИЯ В ЛЯВО В ПОДМЕНЮТО

Линк към фотогалерията: 

myclass.webnode.com/projekt-uspjekh-klub/fotogaljerija/

© 2013, All rights reserved; Created by Elisaveta Ivanova

Make a free websiteWebnode