Основно училище "Любен Каравелов” е едно от най-старите училища в град Бургас, който се намира на брега на Черно море, в югоизточния район на България. Повече от 25 години то има статут на  училище с програма за засилено изучаване на хореография и изобразително изкуство. Преди повече от 15 години бе сформирана вокална група “Усмивка”, която е спечелила множество награди в детски фестивали и музикални конкурси . Много награди са спечелили и учениците, които се обучават в специализираните класове по хореография и изобразително изкуство. Традициите на училището в театралните изяви на сцена имат дългогодишна история. В училището има редица спечелени водещи места в областта на спорта. Повече за дейността в ОУ "Любен Каравелов" може да се научи, като се посети училищния уебсайт: www.lkaravelov.net/

© 2013, All rights reserved; Created by Elisaveta Ivanova

Make a free websiteWebnode