Тестове и Наградки

19.11.2008 20:05

Уважаеми родители,

в края на учебната година първокласниците се оценяват с една

обща годишна оценка по всички учебни предмети. Тази оценка

се отразява в първото удостоверение за завършен клас на

началната степен на образование. През учебната година

оценяването в първи клас трябва да бъде "с думи", а не

с цифрова оценка. Това може да се осъществява по време на час

при устно изпитване с думите: "Браво", "Отлично" и т. н. или при

проверка на писмени тестове и самостоятелни работи.

Като допълнителен стимул, по моя преценка, съм въвела

малки цветни наградки, които децата получават, според

старанието и знанията по различни показатели: вярно, красиво,

подредено писане, активно участие в час или изпълнена много добре

и отлично поставена задача. Периодично направените тестове и

упражнения ще Ви бъдат предоставени, за Ваша информация.

Моля Ви да изисквате децата да представят работните тетрадки,

ако желаете, можете да поставяте подпис. Това е обратната информация

за мен, че следите подготовката на децата. Умолявам Ви, ако имат неуспехи,

да не стигате до нежелани крайности, бъдете търпеливи и внимателни

с тях.

Очаквам по-голяма активност за участие на децата от 1"в" клас в

градското състезание по математика в ОУ "Братя Миладинови".

Записани са Яни и Симона за сега.

            С поздрав: госпожа Елисавета Иванова

 

© 2013, All rights reserved; Created by Elisaveta Ivanova

Create a free websiteWebnode